Trial Emerald Expert Briefings

Trial Emerald Expert Briefings

Expert Briefings čerpají z náhledů na aktuální dění od celosvětové sítě více než 1500 akademiků, vedoucích představitelů obchodu a někdejších politiků. Tyto poznatky jsou přezkoumány týmem specialistů a shrnuty do dokumentů, které pomáhají řídit strategii a rozhodování.

Obsah databáze, kterou používá více než 50 národních vlád (včetně většiny G20) a mnoho organizací ze soukromého sektoru, je nyní k dispozici akademickým institucím výhradně prostřednictvím Emerald Publishing.

Denně jsou zveřejňovány nové zprávy (cca 400 každý měsíc).

Více informací a přístup naleznete na: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?id=1033