Upozornění na predátorský časopis European Chronicle

c

Upozornění na predátorský časopis European Chronicle

Rádi bychom touto cestou upozornili všechny zaměstnance, vědce a studenty Univerzity Karlovy na praktiky časopisu European Chronicle, který byl identifikován jako predátorský časopis.

Časopis uvádí jako členy redakční rady významné vědce, ovšem bez jejich vědomí a souhlasu. Na opakované výzvy k odstranění jmen těchto vědců ze seznamu členů redakční rady časopis nereaguje. Jediný kontaktní údaj, který časopis nabízí, je nepersonalizovaný e-mail. Lze také předpokládat, že na adrese sídla uvedené na webových stránkách časopis téměř jistě nesídlí. Za těchto okolností nelze ztotožnit, kdo za časopisem doopravdy stojí, a proto jsou také možnosti nápravy v případě publikování u predátora velmi omezené, často se bohužel ani efektivně bránit nelze.

Z těchto důvodu důrazně doporučujeme u tohoto časopisu v žádném případě nepublikovat.

Pokud si nejste jistí, zda je Vámi zvolený časopis důvěryhodný, neváhejte se obrátit na fakultního koordinátora open science a open access (martin.simota@fsv.cuni.cz) nebo na Centrum pro podporu open science, rádi Vám pomůžeme časopis posoudit.