Služby

PŮJČOVÁNÍ

 • půjčujeme prezenčně (ke studiu v knihovně) i absenčně (domů)
 • převážná část fondu je v externích skladech a je třeba si z nich objednat předem

Jak se k nám registrovat?

Registrace je zdarma - viz Elektronická přihláška.

jste

platnost

co potřebujete

student

doktorand

3 roky

Průkaz studenta UK 

zaměstnanec

5 let

průkaz zaměstnance UK

spolupracovník UK

1 rok

personalizovaný průkaz externího uživatele služeb

veřejnost

1 rok

občanský průkaz či jiný doklad totožnosti

personalizovaný průkaz externího uživatele služeb

stážista

 

6 měsíců

průkaz studenta UK

 

Úhrada poplatků

Podle platného Knihovního a výpůjčního řádu UK je výše pokut za včas nevrácené dokumenty stanovená na 3 Kč / den pro absenční výpůjčky, 50 Kč / den za prezenční výpůjčky a 100 Kč / den za včas nevrácená elektronická zařízení. Pokuta se počítá za každou nevrácenou jednotku.

Stav čtenářského konta si může každý uživatel zkontrolovat po přihlášení do Centrálního katalogu UK. Má-li uživatel na svém čtenářském kontě neuhrazené pokuty, je jeho konto zablokované, to znamená, že si nemůže půjčovat ani objednávat další dokumenty dokud dluh nevyrovná.

Poplatky je možné uhradit následujícím způsobem:

 • platba v hotovosti u výpůjčního pultu
 • platba kartou přes platební terminál (Hollar, Jinonice)
 • platba bankovním převodem
  • Číslo účtu: 85033011/0100
  • Variabilní symbol: 100170
  • Specifický symbol: ID osobní číslo (najdete ho pod svou fotografií na průkazu UK)
  • Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení

Platby jsou možné pouze v Kč.

Odečtení pokuty ze čtenářského konta trvá obvykle několik pracovních dnů od zadání platebního příkazu.

 

Tisk a kopírování

 • v knihovně můžete černobíle i barevně tisknout a kopírovat ve formátu A4 a A3
 • k tisku a kopírování potřebujete kartu studenta / zaměstnance / externího uživatele UK
 • kredit vám dobijeme u výpůjčního pultu
 • tisk z počítačů je možný po přihlášení
 • ke skenování na multifunkční tiskárně je třeba mít studentský průkaz a aktivovaný fakultní e-mail

Jak tisknout

Zalogujete se na počítači pod svým heslem, připravíte si dokument k tisku, odešlete na (již nastavenou) tiskárnu a po přiložení Vaší Karty studenta / ISIC ke čtečce Vám bude dokument vytisknut. 

Kopírování probíhá podobně, tedy po přiložení karty ke čtečce. Je třeba mít dostatečný kredit, peníze vám na kartu uloží knihovník. Výjimečně lze zapůjčit kartu na zkopírování několika málo stran, v  tomto případě mějte obnos v drobných připraven. Kopie neumožňujeme pořizovat z novin s poškozenou vazbou a ze starších výtisků, můžete si ale udělat fotokopie vlastním digitálním fotoaparátem. 

Kopie na vyžádání

 • na objednání vám v omezené míře zhotovíme kopie z diplomových prací, velkoformátových materiálů, materiálů s omezeným přístupem
 • zajistíme kopie knih z našeho fondu, objednávejte přes katalog - vyhledejte požadovanou knihu a klikněte na Kopie - po zhotovení kopie budete informování - cena viz Ceník

Konzultace a rešerše

konzultace

 • poradíme vám, jak vyhledávat potřebné materiály
 • naučíme vás pracovat s Elektronickými informačními zdroji
 • doporučíme postup při zpracování citací ve vaší odborné práci
 • kontakt: reserse(at)fsv.cuni.cz

rešerše

 • jde o soupis dostupné literatury k zadanému tématu
 • zjistíme, jaká literatura je k dispozici k vašemu tématu
 • jedná se o placenou službu 
 • rešerše k seminárkám a bakalářským a diplomovým pracem nezpracováváme, ale rádi vám poradíme, jak je vytvořit
 • kontakt: reserse(at)fsv.cuni.cz

Internet a WIFI

V knihovně najdete počítače s přístupem na internet.

Ve všech budovách FSV je k dispozici bezdrátové připojení prostřednictvím: