Služby

PŮJČOVÁNÍ

 • půjčujeme prezenčně (ke studiu v knihovně) i absenčně (domů)
 • domů ze studoven půjčujeme knihy označené pouze bílým pruhem na hřbetu (v online katalogu status jednotek: běžná běžná - sklad)
 • převážná část fondu je v externích skladech a je třeba si z nich objednat předem

Jak se k nám registrovat?

Registrace je zdarma. Přihláška ke stažení (doc)

jste

platnost

co potřebujete

student UK

do 31. 10.  

v novém akademickém roce je třeba registraci prodloužit

Průkaz studenta UK s přiloženým vyplněným kuponem na příslušný rok l

zaměstnanec UK

5 let

průkaz zaměstnance UK

externí uživatel – veřejnost odborná

(studenti univerzity třetího věku, tuzemských studijních pobytů, nultých ročníků)

1 rok

personalizovaný průkaz externího uživatele služeb

ostatní externí uživatelé - veřejnost laická

1 rok

občanský průkaz či jiný doklad totožnosti

personalizovaný průkaz externího uživatele služeb

stážista fakulty

(výměnné programy, stáže)

po dobu trvání kurzu /stáže na UK

průkaz stážisty UK

pas či jiný doklad totožnosti 

   

  Tisk a kopírování

  • v knihovně můžete černobíle i barevně tisknout a kopírovat ve formátu A4 a A3
  • k tisku a kopírování potřebujete kartu studenta / zaměstnance / externího uživatele UK
  • kredit vám dobijeme u výpůjčního pultu
  • tisk z počítačů je možný po přihlášení
  • ke skenování na multifunkční tiskárně je třeba mít studentský průkaz a aktivovaný fakultní e-mail

  Jak tisknout

  Zalogujete se na počítači pod svým heslem, připravíte si dokument k tisku, odešlete na (již nastavenou) tiskárnu a po přiložení Vaší Karty studenta / ISIC ke čtečce Vám bude dokument vytisknut. 

  Kopírování probíhá podobně, tedy po přiložení karty ke čtečce. Je třeba mít dostatečný kredit, peníze vám na kartu uloží knihovník. Výjimečně lze zapůjčit kartu na zkopírování několika málo stran, v  tomto případě mějte obnos v drobných připraven. Kopie neumožňujeme pořizovat z novin s poškozenou vazbou a ze starších výtisků, můžete si ale udělat fotokopie vlastním digitálním fotoaparátem. 

  Kopie na vyžádání

  • na objednání vám v omezené míře zhotovíme kopie z diplomových prací, velkoformátových materiálů, materiálů s omezeným přístupem
  • zajistíme kopie knih z našeho fondu, objednávejte přes katalog - vyhledejte požadovanou knihu a klikněte na Kopie - po zhotovení kopie budete informování - cena 2 Kč / A4 černobíle a 6 Kč/A4 barevně

  Konzultace a rešerše

  konzultace

  • poradíme vám, jak vyhledávat potřebné materiály
  • naučíme vás pracovat s Elektronickými informačními zdroji
  • doporučíme postup při zpracování citací ve vaší odborné práci
  • kontakt: reserse(at)fsv.cuni.cz

  rešerše

  • jde o soupis dostupné literatury k zadanému tématu
  • zjistíme, jaká literatura je k dispozici k vašemu tématu
  • jedná se o placenou službu 
  • rešerše k seminárkám a bakalářským a diplomovým pracem nezpracováváme, ale rádi vám poradíme, jak je vytvořit
  • kontakt: reserse(at)fsv.cuni.cz

  Internet a WIFI

  V knihovně najdete počítače s přístupem na internet.

  Ve všech budovách FSV je k dispozici bezdrátové připojení prostřednictvím: