Půjčování novin a časopisů

Půjčování novin a časopisů

  • dlouhodobě odebíráme české deníky a odborná česká i zahraniční periodika
  • aktuální noviny a časopisy jsou pro vás vystaveny v knihovně Hollar naproti pultu, v Jinonicích najdete noviny u tiskáren, časopisy naproti pultu.
  • dřívější čísla hledejte v UKAŽ a objednávejte u pultu nebo online
  • vyzvedávejte v knihovně Jinonice (pult v prvním patře)
  • noviny a časopisy je možné studovat pouze v knihovně!

Periodika s datem vydání před rokem 1980 jsou k nahlédnutí pouze v badatelně v Krystalu (pro potřeby výuky může ředitel institutu požádat CVI o jejich digitalizace a zpřístupnění v digitální knihovně Kramerius). Tato periodika nelze vypůjčit mimo CVI, ani si z nich uživatel nesmí sám pořizovat kopie. 

Návštěvu badatelny si domluvte individuálně buď telefonicky (+420 220 563 428) či prostřednictvím mailu (badatelna@fsv.cuni.cz).

Objednací lhůty

Krystal 3 pracovní dny
Lešetice 30 dnů