Nakoupili jsme přes 1000 elektronických odborných knih

Ebooks

Nakoupili jsme přes 1000 elektronických odborných knih

FSV zajistila v rámci projektu OP VVV „Program rozvoje studijního prostředí“ nákup 1189 odborných elektronických knih. Jde o aktuální zahraniční knihy, které byly vybrány ve spolupráci s vyučujícími. Knihy reflektují aktuální témata zejména z

 • politologie
 • sociologie
 • mediálních studií
 • žurnalistiky
 • ekonomie
 • teritoriálních studií
 • bezpečnostních studií
 • sociální antropologie
 • public relations
 • veřejných financí
 • ekonometrie

E-knihy jsou dostupné uživatelům z UK z následujících databází:

Všechny knihy jsou postupně přidávány do vyhledávače UK-AŽ, aby byly dostupné z jednoho prostředí.

Seznamy nakoupených e-knih: