Jak a proč citovat

Jak a proč citovat

Proč citovat

Při psaní odborného textu je třeba jednoznačně identifikovat dokumenty, které jste při práci použili a ze kterých jste čerpali. Tím umožníte čtenáři zpětně vyhledat literaturu, ze které jste čerpali, čímž mu umožníte, aby si vaše tvrzení ověřil. Současně se vyhnete podezření z plagiátorství.

Kromě toho je na analýze citování založeno měření výsledků vědy a úspěšnost vědců a institucí či se dle něj určuje aktuálnost tématu - zjednodušeně lze říci, že čím více autorů cituje konkrétního vědce, tím je tento vědec významnější. Krátce o citovanosti či bibliometrii.

Povinnost citovat uvádí autorský zákon stejně jako opatření děkana. Způsob citování je na FSV doporučen dle normy ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (interpretace normy). Pokud publikujete v jiné instituci či periodiku, vždy se zeptejte, jakými citačními pravidly se řídí.

Norma ČSN ISO 690 je k nahlédnutí u výpůjčního pultu centrální knihovny FSV UK v Hollaru. Kromě této normy jsou používána i jiná pravidla, pokyny či doporučení, tzv. citační styly, pro zpracování bibliografických citací, více zjistíte v přehledné příručce tvorby bibliografických citací. Užitečná je zejména část Nejčastěji používané styly > ISO 690 > Citování v textu - v této kapitole se dozvíte, jak používat odkazy v textu, k čemu jsou poznámky pod čarou a jak vytvořit soupis literatury. Dalším užitečným zdrojem je online kniha Jak citovat (Jiří Kratochvíl).

Obecné zásady při citování

 • dbejte na přehlednost údajů v citacích, v seznamu použité literatury dodržujte u všech citací shodná pravidla, včetně shodné formální úpravy (např. interpunkce)
 • v citaci uvádějte úplné údaje (méně v tomto případě neznamená více)
 • údaje do citací přebírejte vždy z konkrétního dokumentu (tj. s knihou či jiným informačním pramenem v ruce), vyhýbejte se tzv. citacím z druhé ruky (tedy citacím původních děl uvedených v jiném díle, je lepší si původní dílo vyhledat a citovat konkrétně)
 • chybějící údaj nedohledávejte, nýbrž vynechejte (např. ISBN, úplné křestní jméno autora apod.)
 • není-li to nezbytně nutné, nezkracujte slova obsažená v údajích o citované publikaci
 • citování online zdrojů se řídí téměř stejnými pravidly jako tištěných zdrojů, opět je důležité, aby bylo možné zdroj zpětně vyhledat
 • pokud využíváte pro práci s citaci některý z pomocných nástrojů, vždy si zkontrolujte výsledek

Z čeho se citace skládá:

 • nejčastěji jsou to parafráze, doslovná citace, odkazy v textu, poznámky pod čarou

Prvky citace

 • Soupis literatury

Soupis

Metody

Soupis použité literatury je uspořádán podle čísel v závorce nebo v horním indexu. Opakované citace díla se odkazují na stejné číslo. 

 • průběžné poznámky + poznámky pod čarou (ukázka)

Soupis použité literatury je uspořádán podle čísel v závorce nebo v horním indexu. Každý odkaz má vlastní číslo, citace pod čarou se zkracují a kompletně se uvádí v bibliografickém soupise. 

 • jméno a datum (tzv. Harvardská metoda) (ukázka)

Jméno autora a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě (jméno, datum, strana). Pokud se jméno autora vyskytuje přirozeně v textu, následuje rok vydání v kulatých závorkách, pokud ne, pak jsou jméno a rok uvedeny v kulatých závorkách. Pokud mají dva nebo více zdrojů stejného autora a rok vydání, odlišují se malými písmeny abecedy  (Smith 1980a, s. 25). Soupis citací se řadí podle příjmení autorů s rokem vydání.

Ukázky citací s příklady, které můžete využít při své práci

Nástroje pro správu citací 

Využijte pro práci s citacemi některé z citačních manažerů, které vám vytvoří citaci snadno pomocí formuláře, kromě toho dokáží vytvářet a spravovat seznamy, či citace např. sdílet. Nástroje pro správu citací udělají spoustu práce za vás, nakonec ale citaci vždy zkontrolujte.

 • Citace.com - volně dostupný správce citací v češtině,studenti FSV mají k dispozici i placenou část aplikace (správa citací, složky, sdílení, vkládání souborů, export/import do wordu, z databází – např. Proquest / SFX)
 • EndNote (součástí Web of Science) - bezplatný) volně dostupný citační program pro sběr a správu bibliografických citací a webových referencí

Více o citačních nástrojích

Potřebujete poradit?

Pokud budete potřebovat radu či osobní konzultaci, můžete se obrátit na citace@fsv.cuni.cz.