Open Access

OPEN ACCESS

Open access (OA,otevřený přístup) je publikačním modelem, který vede k okamžitému, trvalému, bezplatného a svobodnému přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu. 

Charakteristiky open access přístupu

  • trvalý - přístup k textům má být zajištěn dlouhodobě, publikační výsledky musí být archivovány
  • okamžitý - přístup k výsledkům má být zajištěn nejpozději ve chvíli, kdy jsou publikovány (případně i dříve - v repozitáři), jde o přístup bez časového embarga
  • bezplatný - přístup uživatelů k výsledkům má být dostupný zdarma
  • svobodný - dokumenty nemají být dostupné pouze ke čtení, ale měly by být zveřejněny tak, aby mohly být opětovně využity (např. díky publikování pod licencí Creative Commons)

 

Existují dva základní modely open access - zlatá a zelená cesta.

Zlatá cesta (Gold OA, OA publishing)

Otevřený přístup k článkům poskytují sami vydavatelé, kteří své časopisy zveřejňují v režimu Open Access. Někteří vydavatelé používají tzv. hybridní model nebo umožňují volné zpřístupnění článků až po uplynutí určité časové lhůty, př. rok po vydání.

V kvalitních Open Access časopisech by mělo probíhat standardní recenzní řízení. Vhodný otevřený časopis k publikování lze najít v DOAJ.

 

Formy OA publikování v časopisech

  • Úplný otevřený přístup - okamžitý bezplatný přístup k plným textům článků všem uživatelům.
  • Placený otevřený přístup - kompletní obsah časopisu je otevřeně dostupný, náklady spojené s vydáním článku nese autor. To znamená, že musí zaplatit publikační poplatek (article processing charge, APC).
  • Hybridní přístup - vydavatel časopisu umožňuje autorům, aby si sami rozhodli, zda chtějí nebo nechtějí zaplatit poplatek za OA. Takový časopis tedy může obsahovat jak články volně dostupné, tak články, které jsou uživatelům k dispozici pouze po zaplacení předplatného časopisu nebo po zaplacení platby za jednotlivý článek.

Časopisy dostupné zdarma, až po uplynutí určité časové lhůty od vydání, obvykle 6-12 měsíců, nejsou považovány za OA časopisy, protože nesplňují podmínku okamžitého přístupu.

Platinum Open Access - označení pro OA časopisy, jejichž vydání financují instituce ze svého rozpočtu. Většinou se jedná o odborné OA časopisy vysokých školy, univerzit a Akademie věd. Vše je zdarma.

 

Registry OA časopisů

DOAJ - Directory of Open Access Journals

 

Predátorské časopisy

Myšlenku otevřeného přístupu a online vydávání zneužívají nekvalitní časopisy a vydavatelé ke svému obohacení. Cílem takových vydavatelů je pouze zisk z autorských poplatků. Podrobnější informace k tématu naleznete v sekci Publikování na FSV.

 

Publikační poplatky

Financování vydání publikací v režimu OA (náklady na publikování, na recenzní řízení apod.) obvykle zajišťuje vydavatel. Někteří komerční vydavatelé požadují po autorech zaplacení poplatku za publikování (publication fee, article processing charge, APC). Suma za APC se liší, a to v závislosti na oboru a vydavateli. Informace o poplatcích naleznete obvykle na webových stránkách příslušného nakladatele.

Publikační poplatky jsou zpravidla uznatelným nákladem projektů většiny grantových agentur.

 

Autorská práva

Autorská práva při vydání v OA časopisech většinou zůstávají autorům (copyright). Možné je uzavření licenční smlouvy o vydání práce. Autor pak poskytuje vydavateli nevýhradní licenci k vydání práce, což znamená, že může nadále s článkem libovolně nakládat (zveřejnit ho na svých webových stránkách, uložit do repozitáře atd.).

OA časopisy jsou nejčastěji zveřejňovány pod licencí Creative Commons.

Pokud nevíte, jakou licenci zvolit, můžete využít jednoduchou aplikaci pro výběr vhodné licence.

Zelená cesta (Green OA, OA self-archiving)

Zelená cesta otevřeného přístupu kombinuje publikování ve vědeckých časopisech a uložení textu v otevřeném repozitáři (autoarchivaci).

Digitální repozitáře jsou elektronické archivy, které slouží k trvalému uchování a zpřístupnění publikačních výsledků i výzkumných dat.

Otevřené repozitáře jsou založené na principu autoarchivace, tedy uložení a zpřístupnění kopie textu samotným autorem. Možnost autoarchivace se řídí politikou jednotlivých vydavatelů. Většina nakladatelství autorům nějakou formu autoarchivace povoluje. Vhodný otevřený repozitář lze najít na OpenDOAR

 

Typy otevřených repozitářů

  • institucionální - repozitář konkrétní organizace, která umožňuje vkládat dokumenty pouze svým pracovníkům. Př. Digitální univerzitní repozitář UK nebo CERN Document Server
  • oborový - repozitář zaměřený na určitý obor nebo vědní oblast, který umožňuje ukládat publikační výsledky členům oborové komunity nebo příslušné sdružující organizace, např. arXiv.org nebo Pubmed Central
  • multioborový - repozitář bez omezení oboru nebo příslušnosti autora k určité organizace, př. Zenodo

 

Seznamy světových OA repozitářů

 

Politika vydavatelů ve vztahu k autoarchivaci

Podmínky vydavatele, jeho postoj k autoarchivaci a typy textů, které k autoarchivaci povoluje, jsou obvykle uvedeny ve smlouvě s vydavatelem, v informacích pro autory na webových stránkách vydavatele / časopisu, popřípadě je lze zjistit v systému SHERPA/RoMEO.

 

Pokud máte zájem o publikování zelenou cestou, jednotlivé kroky, jak postupovat, naleznete na stránkách Ústřední knihovny UK.

Kontakty

Více informací k open access, predátorským časopisům a vydavatelům, politice Evropské komise v rámci Horizontu 2020 a politice Univerzity Karlovy naleznete na stránkách Ústřední knihovny UK

 

Máte-li k otevřenému přístupu dotaz, obraťte se na fakultního koordinátora open access. 

Fakultní koordinátor OA a koordinátor projektu RKV II

Mgr. Kateřina Turková

tel. 222 112 256

e-mail: katerina [DOT] turkova [AT] fsv [DOT] cuni [DOT] cz