Personální identifikátory

Personální identifikátory

Personální identifikátor autora umožňuje odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i přesto, že jeho jméno je v publikacích uváděno v různých variantách. Odpadají tak problémy způsobené diakritikou, používáním zkratek křestních jmen, duplicitou jmen, změnami příjmení u žen po provdání apod.  Při publikování je velmi vhodné uvádět redakci kromě jména i své personální identifikátory, některé vydavatelství je už považují za povinný údaj.

Evidence identifikátorů

  Povinnost založit si personální identifikátor mají všichni:

  • akademičtí a vědečtí pracovníci
  • studenti doktorského studia
  • další publikující zaměstnanci a studenti UK

  Tuto povinnost stanoví Opatření rektora č. 40/2021 - Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově.

  Pro účely identifikace autora jsou na Univerzitě Karlově využívány tyto personální identifikátory:

  1. ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
  2. Publons ResearcherID
  3. Scopus Author ID

  U všech identifikátorů je třeba uvést afiliaci k FSV UK v anglickém znění. Tedy vždy: Charles University, Faculty of Social Sciences, dále pak i anglickou variantu konkrétního pracoviště (př. Department of Media Studies).

  Autoři mají podle č. 19 odst. 1 Opatření rektora č. 40/2021 povinnost zaevidovat své vědecké identifikátory do Informačního systému Věda. Tuto povinnost by měli naplnit nejpozději do dvou měsíců od vzniku pracovněprávního či studijního vztahu, resp. nejpozději v den vložení prvního výsledku do OBD.

  Návod pro evidenci identifikátorů

  V případě zájmu zajistí CVI prezentaci této agendy na Vašem institutu i metodickou podporu při tvorbě personálních identifikátorů. Prosím, domluvte se předem na konkrétním čase. Viz kontakt níže.

  ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

  Jedná se o nekomerční, trvalý, mezinárodní identifikátor vědce, jehož výjimečnost spočívá v tom, že propojuje autory s výsledky jejich aktivit v různých informačních zdrojích do jednoho místa.

  Tento identifikátor umožňuje propojení s dalšími vědeckými identifikátory, hlavně s Publons ResearcherID (Web of Science) a Scopus Author ID.

  Registrace ORCID je bezplatná a provádí se na https://orcid.org/

  Pokud to je možné, uvádějte identifikátor ORCID u všech svých publikačních výsledků.

  Publons Researcher ID 

  Jedná se o identifikátor autora, jehož publikační výsledek je evidován v databázi Web of Science. Od dubna 2019 je tento identifikátor součástí nástroje Publons. Původní profily byly přemigrovány na novou platformu, ale přihlašovací údaje zůstaly zachovány. Autorský profil Publons je propojen se záznamy ve WoS a nabízí různé související přehledy a metriky, evidenci recenzí a editorské práce autora.

  Tento identifikátor si zakládají pouze ti autoři, kteří mají alespoň 1 publikaci v databázi Web of Science.

  Návod na registraci Publons ResearcherID a propojení s ORCID:

  Scopus Author ID

  Jedná se o jednoznačný identifikátor autora od producenta databáze Scopus, společnosti Elsevier. Identifikátor je automaticky vytvořen každému autorovi, který má publikace evidované v databázi Scopus. Profily jsou vytvářeny automaticky, což může způsobit, že jeden a ten samý autor má více Scopus Author ID. Pokud tuto skutečnost zjistíte, zažádejte o sjednocení svých identifikátorů přes kontaktní formulář.

  Kontakt

  Mgr. Michala Sošková - fakultní koordinátor

  e-mail: michala.soskova@fsv.cuni.cz

  tel. 771 128 401