Personální identifikátory

Personální identifikátory

Povinnost založit si personální identifikátory stanoví Opatření rektora č. 24/2018 - Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově.

Personální identifikátor autora umožňuje odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i přesto, že jeho jméno je v publikacích uváděno v různých variantách. Např. Jan Novák; J. Novák; Novák, J. apod.

Personální identifikátory

 

  Povinnost založit si personální identifikátor mají všichni:

  • akademičtí a vědečtí pracovníci
  • studenti doktorského studia
  • další publikující zaměstnanci a studenti UK

  Evidence identifikátorů na UK

  Pro účely identifikace autora budou využívány personální identifikátory:

  1. ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID)

  Pokud to bude možné, uvádějte ORCID ID u všech svých publikačních výsledků.

  2. ResearcherID 

  • Jedná se o identifikátor fungující v systému Web of Science.
  • Od dubna 2019 je tento identifikátor součástí nástroje Publons.
  • Původní profily byly přemigrovány na novou platformu, ale přihlašovací údaje zůstaly zachovány.
  • Tento identifikátor si zakládají pouze ti autoři, kteří mají alespoň 1 publikaci v databázi Web of Science.
  • Do profilu je nutné připojit všechny publikace z databáze Web of Science.
  • https://publons.com/account/register/
  • návod v pdf
  • video návod na propojení ORCID s ResearcherID

  3. Scopus Author ID 

  • Jedná se o jednoznačný identifikátor autora od producenta databáze Scopus, společnosti Elsevier.
  • Identifikátor je automaticky vytvořen každému autorovi, který má publikace evidované v databázi Scopus.
  • Profily jsou vytvářeny automaticky, což může způsobit, že jeden a ten samý autor má více Scopus Author ID. Pokud tuto skutečnost zjistíte, zažádejte o sjednocení svých identifikátorů přes kontaktní formulář.
  • https://www.scopus.com/
  • návod na propojení ORCID se Scopus Author ID v pdf
  • video návod na propojení ORCID se Scopus Author ID
  • Oprava Scopus Author ID, výmaz vícenásobných ID profilů nebo jejich sloučení je možné pomocí vyplnění formuláře zde. V poli "Contact Reason" vyberte možnost Author Profile Correction.

  Důležité upozornění pro autory:

  U všech identifikátorů je třeba uvést afiliaci k FSV UK v anglickém znění. Tedy vždy: Charles University, Faculty of Social Sciences, dále pak i anglickou variantu konkrétního pracoviště (př. Department of Media Studies).

  Založené personální identifikátory se nově vkládají do Informačního systému Věda. Můžete si je tam zaevidovat sami nebo je zašlete fakultnímu koordinátorovi identifikátorů.

  Návod pro evidenci identifikátorů

  V případě zájmu zajistí CVI prezentaci této agendy na Vašem institutu i metodickou podporu při tvorbě personálních identifikátorů. Prosím, domluvte se předem na konkrétním čase. Viz kontakt níže.

  Deadline: 12. prosinec 2019

  Kontakt:

  Mgr. Jitka Štruncová - fakultní koordinátor

  e-mail: jitka.struncova@fsv.cuni.cz

  tel. 222 112 258