Personální identifikátory

Personální identifikátory

Povinnost založit si personální identifikátory stanoví Opatření rektora č. 24/2018 - Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově.

Personální identifikátor autora umožňuje odlišit autory se stejným nebo podobným jménem a najít všechny publikace jednoho autora i přesto, že jeho jméno je v publikacích uváděno v různých variantách. Např. Jan Novák; J. Novák; Novák, J. apod.

Personální identifikátory

 

  Povinnost vytvořit si personální identifikátory a používat je mají všichni:

  • akademičtí a vědečtí pracovníci
  • studenti doktorského studia
  • další publikující zaměstnanci a studenti UK

  Evidence identifikátorů na UK

  Pro účely identifikace autora budou využívány personální identifikátory:

  ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID)

  Uvádějte ORCID ID u všech svých publikačních výsledků, kde to bude možné.

  ResearcherID 

  Scopus Author ID 

  Důležité upozornění pro autory:

  U všech identifikátorů je třeba uvést afiliaci k FSV UK v anglickém znění. Tedy vždy: Charles University, Faculty of Social Sciences, dále pak i anglickou variantu konkrétního pracoviště (př. Department of Media Studies).

  Založené personální identifikátory se nově vkládají do Informačního systému Věda. Můžete si je tam zaevidovat sami nebo je zašlete fakultnímu koordinátorovi identifikátorů.

  Návod pro evidenci identifikátorů

  V případě zájmu zajistí CVI prezentaci této agendy na Vašem institutu i metodickou podporu při tvorbě personálních identifikátorů. Prosím, domluvte se předem na konkrétním čase. Viz kontakt níže.

  Kontakt:

  Mgr. Jitka Štruncová - fakultní koordinátor

  e-mail: jitka.struncova@fsv.cuni.cz

  tel. 222 112 258