Půjčování novin a časopisů

Půjčování novin a časopisů

  • dlouhodobě odebíráme české deníky a odborná česká i zahraniční periodika
  • aktuální noviny a časopisy jsou pro vás vystaveny v knihovně Hollar naproti pultu, v Jinonicích najdete noviny u tiskáren, časopisy naproti pultu.
  • dřívější čísla hledejte v UKAŽ a objednávejte u pultu nebo online
  • vyzvedávejte v knihovně Hollar u pultu nebo ve Studovně novin a časopisů (v patře)
  • noviny a časopisy je možné studovat pouze v knihovně!

Periodika starší 70 let jsou k nahlédnutí pouze ve studovně v Krystalu (pro potřeby výuky může ředitel institutu požádat CVI o jejich digitalizace a zpřístupnění v digitální knihovně Kramerius). Tato periodika nelze vypůjčit mimo CVI, ani si z nich uživatel nesmí sám pořizovat kopie. 

Telefon do Studovny v Krystalu: +420 220 563 428

Objednací lhůty

Krystal 3 dny až týden
Lešetice 30 dnů