kniha

Švédská knižní kořist v českých zemích

Dovolujeme si Vás upozornit na nový webový portál Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646-1648, který vytvořila Knihovna AV ČR.

Cílem portálu je představit výsledky postupného mapování všech dochovaných knih, odvezených švédskými vojsky z českých zemí a vizualizace putování těchto knih Evropou. Na stránkách jsou zpřístupněny rovněž katalogy původních českých knihoven, které se dochovaly v Královské knihovně ve Stockholmu.

Přejeme pěkný den!

Knihovna FSV UK