Úvod do bibliometrie

Úvod do bibliometrie

Co je Impact Factor, AIS, SRJ. 

Co jsou kvartily a decily.

Jak zjistit IF a kvartil konkrétního časopisu?

Impact Factor (označovaný také jako Journal Impact Factor)

Jde o zatím nejvýznamnější koeficient citační analýzy, který může vyjadřovat kvalitu konkrétního časopisu. Impaktovaný časopis je časopis, který je excerpován v databázi Journal Citation Reports, čímž má přidělenou konkrétní hodnotu impakt faktoru časopisu.

Např. hodnota impakt faktoru časopisu 8,0 ve stávajícím roce vyjadřuje, že průměrně byly články publikované během posledních dvou let osmkrát citovány v rámci časopisů, které jsou taktéž excerpovány v databázi Journal Citation Reports.

Př. SOCIOLOGICKY ČASOPIS - CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW - ISSN 0038-0288

Hodnota JIF je pro rok 2022 pro tento časopis 0,4 .

Article Influence Score (AIS)

 • Ukazatel Article Influence Score (AIS) je obdobným ukazatelem jakým je Impact Factor (IF). Na rozdíl od klasického IF nezapočítává autocitace časopisu a navíc zohledňuje potenciální vlivnost citací - citace pocházející z prestižnějších časopisů mají větší váhu a naopak. AIS je navíc odolnější vůči neférovým praktikám („citační bratrstva“). Přes tyto rozdíly je mezi AIS a IF pozitivní korelace. Dalo by se říci, že AIS je impact factorem pro jednadvacáté století. zdroj 
 • Používán při vládním hodnocení vědy od roku 2017

Scimago Journal Rank (SJR)

  • Indikátor hodnocení časopisu ve Scopusu (více)
  • Rovněž využívaný při vládním hodnocení od roku 2017.

  Co jsou kvartily a decily?

  Impaktované časopisy jsou v rámci svých oborů řazeny do žebříčků podle různých ukazatelů (např. dle hodnoty impakt faktoru, AIS, SJR, CiteScore). Časopisy v rámci oboru se seřadí dle vybrané metriky od nejvyšší po nejnižší. Dle umístění v žebříčku lze pak vypočítat:

  Množinu časopisů lze rozdělit do 4 kvartilů (Q1, Q2, Q3 a Q4) nebo 10 decilů (D1 až D10) podle nejvyššího čísla metriky po nejnižší. Např. v případě kvartilu dle JIF se seřadí časopisy podle JIF od nejvyššího po nejnižší a prvních 25 % je v prvním kvartilu, dalších 25 % v druhém kvartilu atd. Stejně tak prvních 10 % je umístěno v prvním decilu. 

  Ty nejprestižnější časopisy se nacházejí v prvním kvartilu (Q1) a v prvním decilu (D1). Některé časopisy jsou zařazeny do více oborů, takže mohou mít více hodnot kvartilu i decilu.

  Jak zjistit IF a kvartil konkrétního časopisu?

  Tyto metriky jsou zachyceny ve více zdrojích, primární je ale Journal Citation Reports, případně lze využít Web of Science, kde jsou pouze základní údaje.

  Postup v Journal Citation Reports

  1/ V databázi Journal Citation Reports si vyhledáte konkrétní časopis, ideálně podle ISSN.

  2/ V poli Journal Impact Factor vidíte aktuální hodnotu JIF i vývoj JIF za poslední roky.

  (obdobně lze tyto metriky vyhledat i v databázi Web of Science - po kliknutí na název časopisu)

  Př. SOCIOLOGICKY ČASOPIS - CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW - ISSN 0038-0288

  Dle JIF pro rok 2022 je časopis na 140. místě ze 149 hodnocených časopisů v rámci oboru Sociology. Je tedy zařazen do:

  4. kvartilu / Q4,

  10. decilu / D10 (hodnotu je třeba dopočítat),

  percentilu - 6,4. 

   

  "kvartil"

  Obrázek: Ukázka zobrazení zařazení časopisu Sociologický časopis dle JIF v oboru Sociologie

  Jak najít impaktované časopisy v rámci mého oboru? 

  1/ V databázi Journal Citation Reports zvolte “Categories”.

  2/ “Categories” (kategorie) jsou sdružené do velkých skupin, např. skupina “Social Sciences, General” zahrnuje 41 kategorií z oblasti sociálních věd - šipkou vpravo se dostanete k výpisu jednotlivých kategorií ve dané skupině. Vyberete si kategorii, které nejlépe odpovídá tématu práce nebo vašemu oboru a po rozkliknutí se objeví seznam časopisů, zatříděných do dané kategorie.

  Jednotlivé kategorie se mohou objevit ve více indexech databáze Web of Science (SSCI - Social Sciences Citation Index, ESCI - Emerging Sources Citation Index) (pozn. mělo by se změnit od r. 2024) a zároveň časopisy mohou být zařazeny do více kategorií současně.

  3/ Seznam časopisů v rámci kategorie je možné třídit např. podle počtu citací, výše JIF, kvartilu, případně vlevo se objevuje záložka s filtry, která nabízí další možnosti práce se seznamem, např. nastavit i více kategorií zobrazovaných současně, omezit hledání jen na určité kvartily nebo rozmezí JIF apod.

  4/ Konečný upravený seznam časopisů je pak možné stáhnout vpravo nahoře přes tlačítko “Export”.

  Na to pozor

  Důležité je vždy uvědomění, že tyto ukazatele jsou více či méně automatizované a že mezi obory se velmi těžko porovnávají, jelikož různé obory mívají tradičně jiné publikační zvyklosti. Tedy určitý Impact factor v medicíně bude mít fakticky jinou hodnotu, než v sociálních vědách. Sociální vědy tradičně cílí své nejlepší výsledky spíše do knih, oproti tomu lékaři své nejlepší výsledky dlouhodobě směřují do odborných článků.