Zkušební přístup do ProQuest One Academic

ProQuest One Academic

Zkušební přístup do ProQuest One Academic

Do 12. března běží pro celou UK zkušební přístup k ProQuest One Academic.

ProQuest One Academic kombinuje 4 špičkové e-zdroje:

  • ProQuest Central – kolekce 21 000 titulů časopisů s plnými texty (27 000 titulů celkem), přes 2000 titulů novin, 30 000 tržních zpráv, 113 tis. případových studií a mnoho dalších typů obsahu
  • Academic Complete Ebooks – multioborová kolekce více než 155 000 monografií
  • Academic Video Online – přes 66 000 odborných videí ze všech oborů
  • ProQuest Dissertations & Theses Global – přes 4,7 mil. doktorandských prací, z toho 2,4 mil. včetně plných textů

Přístup

Ve zkušebním přístupu je možné e-knihy číst pouze on-line, není možné je stáhnout.