Aktualizace bibliometrické aplikace srovnání českých výzkumných organizací a jejich součástí 2007-2022

ilustrační obrázek

Aktualizace bibliometrické aplikace srovnání českých výzkumných organizací a jejich součástí 2007-2022

Registrujte se předem: https://bit.ly/registrace-webinar-aplikace

Registrovaní obdrží 1-2 dny předem odkaz na on-line přenos a posléze i odkaz na aktualizovanou aplikaci.

Půjde o interní webinář pro pracovníky součástí Univerzity Karlovy, kde bude představen aktualizovaný (o data roku 2022) a výrazně rozšířený on-line bibliometrický nástroj pro srovnávací analýzy českých výzkumných organizací a jejich součástí, pokud jde o jejich publikační výkon, počty publikujících autorů a publikační produktivitu.

Webinář je určen především, ale nejen, pro ty pracovníky Univerzity Karlovy, kteří se zabývají agendami hodnocení VaV a datového zázemí hodnocení (např. knihovníky, proděkany pro výzkum apod.)