Klíčové změny v Journal Citation Reports (a Web of Science) pro letošní rok

ilustrační obrázek

Klíčové změny v Journal Citation Reports (a Web of Science) pro letošní rok

Od roku 2023 bude Journal Impact Factor rozšířen na všechny kolekce Core Collection journals ve Web of Science včetně Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (AHCI) a Emerging Sources Citation Index (ESCI). Impact Factor tak nově získá tisíce časopisů. Více o změně IF.

Kromě toho se nově Journal Impact Factor zaokrouhluje na 1 desetinné místo, což vyvolá změny v kvartilech.