O Knihovně

O knihovně

Centrum vědeckých informací FSV UK je základním informačním zařízením fakulty, které spravuje veškeré knižní a časopisecké fondy fakulty. Zároveň sloužíme jako informační a studijní centrum pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance UK i pro širokou veřejnost. CVI FSV UK spravuje všechny knihovny FSV:

Centrální knihovnu Hollar

Adresa: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
E-mail: knihovna@fsv.cuni.cz
Telefon (vedoucí knihovny): 222 112 280
Telefon k výpůjčnímu pultu: 222 112 240

Centrální knihovna je umístěna v hlavní budově fakulty na Smetanově nábř. (Hollar). Tato knihovna vykonává funkce Centra vědeckých informací, slouží jako základní knihovna pro všechny obory studované na fakultě a zajišťuje všechny knihovní služby, nákup knih, digitalizaci, zpracování knih a veškeré metodické práce. 

Knihovna zpřístupňuje významné a unikátní sbírky novinářské a mediální literatury ať už historické či současné, celistvé ročníky novin a časopisů a nabízí přístup do rozsáhlých elektronických informačních zdrojů.

Knihy a časopisy jsou částečně umístěny ve studovnách knihovny. Většina fondu CVI je však uložena v depozitech a výpůjčky z nich se zajišťují po předchozím objednání. Jak objednat?

Knihovna v Hollaru má 52 studijních míst. Vybaveny jsou kopírkami na karty a počítači, na kterých jsou přístupny katalogy knihovny (elektronický i digitalizovaný) a elektronické informační databáze. 

 

Knihovnu Opletalova

Adresa: Opletalova 26, Praha 1 - Místnost 310
Telefon výpůjční pult: 222 112 331 
E-mail: knihovna_ies@fsv.cuni.cz

Knihovna Opletalova shromažďuje sbírky ekonomické literatury. Originály jsou k dispozici ve volném výběru, který je umístěn spolu s časopisy v knihovně.

V knihovně jsou knihy prezenční a velká část knih k absenčnímu půjčování. Ve skladu jsou všechny knihy k vypůjčení na objednávku.

Knihovna je vybavena multifunkční tiskárnou (tisk, kopírování, skener) na studentský průkaz. V knihovně je jeden počítač s přístupem do katalogu knihovny a dva počítače studentské (po přihlášení s přístupem na internet).

Knihovnu Jinonice

Adresa: U Kříže 1, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon výpůjční pult: 778 464 332

Telefon (vedoucí knihovny): 778 464 633
E-mail: knihovna_jinonice@fsv.cuni.cz

Knihovna Jinonice nabízí široký fond z oborů sociologie, politologie, mezinárodních studií a dalších.

V knihovně najdete na 50 studijních míst, multifunkční tiskárnu (tisk, kopírování, skener), nápojový koutek a spoustu knih a časopisů. Knihy jsou rozděleny k absenčnímu a prezenčnímu půjčování. V knihovně jsou také k dispozici PC, na kterých jsou přístupny katalogy knihovny (elektronický i digitalizovaný) a elektronické informační databáze.