Užitečné odkazy OBD

Užitečné odkazy OBD

Zahraniční zdroje

  • WEB OF SCIENCE (WOS) (ověřování zahraničních článků, příspěvků v konferenčních sbornících)
  • SCOPUS (ověřování zahraničních článků)
  • ERIH (ověřování zahraničních článků)
  • Library of Congress (ověření zahraničních knih)
  • Worldcat (ověření zahraničních knih)

České knihy

  • báze NKC (české knihy a sborníky s ISBN)
  • báze SKC – souborný katalog ČR (může obsahovat knihy a sborníky bez ISBN)
  • báze SKCP – souborný katalog ČR Seriály (ověřování ISSN)
  • báze ISN (ohlášené české knihy, které mají vyjít)

Informace pro autory

Seznamy recenzovaných periodik vydávaných v ČR

(aktuálnější nejsou k dispozici)

Predátorské publikování